Pozostałe systemy rynnowe – Miedź

Miedź

Najbardziej szlachetnym systemem rynnowym jest system wykonany z miedzi. Specyficzny charakter tego materiału szczególnie dobrze komponuje się z architekturą tradycyj­ną, historyczną czy sakralną.

Piękny miedziany kolor orynnowania wraz z upływem czasu ulega procesowi patynowania.  Naturalna patyna, nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Patyna ta ma także ogrom­ny wpływ na estetykę obiektu, ze względu na charak­terystyczny zielony kolor. Miedziane muszą być w tym przypadku też wszystkie obróbki blacharskie dachu oraz złączki systemu – kontakt miedzi z blachą stalową skutkuje korozją stali. 

Elementy z czystej miedzi są łączone na zakład i obustronnie lutowane. Poprawnie zamontowany system rynnowy z miedzi osiąga imponującą trwałość – nawet 150 lat.

Ze względu na wahania cen rynkowych miedzi, każdy system rynnowy w tym surowcu wyceniany jest indywidualnie w czasie zapytania.


Oferta przygotowywana za zapytanie Klienta